08-05-2024

Na een tussenstop in Oostende en Brugge komt kunstwerk Stille Strijd nu ook naar Kortrijk. Drie weken zal het werk te zien zijn langs de Leieboorden. Het werk wil het taboe rond zelfdoding bij jongeren doorbreken. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. 

"Mentaal welzijn staat hoog op de radar en is ook het thema waarin we ons traject richting Culturele Hoofdstad opbouwen. Het werk 'Stille Strijd' symboliseert het taboe dat leeft rond depressies en zelfmoord bij jongeren. Door dit beeld aan de verlaagde Leieboorden te plaatsen in een heel drukke periode met o.m. Sinksen, zetten we dit kracht bij. Kunst zet aan tot nadenken en dat zal dit keer niet anders zijn met dit werk dat de nodige aandacht vraagt rond een gevoelig thema."

- Axel Ronse, schepen van Cultuur

"Met het kunstwerk Stille Strijd aan de verlaagde Leieboorden brengen we mentaal welzijn, in het bijzonder van kinderen en jongeren, onder de aandacht. Evenals het aanbod hiervoor vanuit de stad en de partners uit de geestelijke gezondheidszorg."

- Philippe De Coene, schepen van Zorg

“Stille Strijd” is een groot standbeeld van een in elkaar gedoken meisje, gemaakt door de Nederlandse kunstenaar SAZZA. Het kunstwerk kaart het taboe aan dat leeft rond depressie en zelfdoding bij jongeren, en het onbegrip dat er vaak bij komt kijken.  

Het beeld draagt een knalgele hoodie. De gele kleur staat symbool voor de vrolijkheid die veel depressieve jongeren naar buiten uitstralen, terwijl het mentaal niet goed met ze gaat. Daarnaast is geel de kleur van hoop. “Het is belangrijk dat jongeren zich ervan bewust zijn dat praten over je mentale problemen de eerste stap naar hulp is. Waakzaam zijn en het gesprek aangaan kan het leven van een jongeren redden”, aldus SAZZA. 

Vlaamse hulporganisaties 

Aan het Stille Strijd beeld hangt een label met een directe verwijzing naar de Zelfmoordlijn 1813 en een QR code die linkt naar de website  www.stillestrijd.be. “Suïcide en mentale gezondheid zijn precaire onderwerpen waarbij je secuur moet communiceren. Ik heb dan ook inhoudelijk advies gevraagd aan verschillende hulporganisaties zoals het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (de Zelfmoordlijn1813), Werkgroep Verder na Zelfdoding, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg- Suïcide Preventie en VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)”, aldus SAZZA. 

Regionale vertaling 

Op dinsdagvoormiddag 14 mei wordt een vorming voor eerstelijnswerkers georganiseerd in BK6 door het CCG-SP West-Vlaanderen. Deze vorming behelst onderwerpen zoals signalen herkennen en bespreekbaar stellen, risico-inschatting, gesprekstechnieken en doorverwijzing. ‘s Avonds is er om 20u een algemene lezing voor het brede publiek. Daarin worden de nodige handvaten aangereikt om zo goed te kunnen reageren op mensen in de omgeving die aan zelfdoding denken. Inschrijven en meer info op: www.durf2030.eu/stille-strijd .  

De komst van het kunstwerk vormt ook de start van ‘Ge Durft!’, een 3-jarig traject waarin jongeren met mentale kwetsbaarheid zelf actor worden en samen met culturele en sociale partners zelf projecten opstarten. Het project wordt door DURF2030 en Vives met steun van Vlaanderen uitgerold in Kortrijk en regio en eindigt in 2026 met een tweedaags congres rond (mentale) kwetsbaarheid bij jongeren. Het vormt de ideale basis richting de kandidatuur als Culturele hoofdstad voor 2030. 

Loopt het leven niet zoals je wenst? Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt je op weg. Gratis, professioneel, vertrouwelijk  Je kan hiervoor terecht bij CAW Zuid-West-Vlaanderen op het gratis nummer 0800/13500 of via onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be waar je geholpen wordt door een professioneel hulpverlener.  Meer informatie op www.caw.be