04-05-2022
Blik Durf

Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa worden. Daarvoor gingen we in 2019 met heel wat (inter)nationale steden in gesprek die de titel reeds hadden binnengehaald, de titel net niet gehaald hadden of het net nog moesten worden. Daarnaast werd een experimentele fase opgestart met DURF2030. Dit platform toont hoe men burgers, werknemers, creatievelingen kan engageren en actief betrekken in het creëren van een positieve impact via kunst en creativiteit. We durven nu een stap verder gaan. We durven al Culturele Hoofdstad worden in... 2023!

DURF2030: ‘Great things never came from comfort zones’

Lange tijd was Kortrijk een tearoomstad.
We waren gesetteld, hadden het goed en stelden ons weinig vragen.
'Olsan deure doen', je kent het wel.

Maar dat is veranderd.
Kortrijk durft weer dromen. En doen.
We geloven in onszelf en in de toekomst, zonder arrogant te worden.
We zijn ervan overtuigd
dat onze regio Culturele Hoofdstad van Europa kan worden.
Dus gaan we er voor. Simpel. 

Maar hoe bereiden we ons het best voor?
Juist, door nu al Culturele Hoofdstad te zijn.
Waarom nog wachten tot 2030? Laat er ons meteen voor gaan!

En dus buigen we ons vol enthousiasme, nu meteen, over een concreet vraagstuk.
In het Texas van Vlaanderen, waar werk en leven hand in hand gaan,
willen we het met een prettige portie durf hebben over de toekomst van arbeid.

Hoe zien we het werken van de toekomst? Hoe zien jullie de toekomst van werk?
Is dat nog steeds volgens het patroon van studeren, werken en op pensioen gaan?
Staan we er als bedrijf alleen voor in de war for talent
of schuilen er kansen in samenwerking om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken?
Hoe kunnen we zorgen voor meer G’s (geluk, genegenheid, goesting…) op de werkvloer?
Hoe waarderen we werk, los van geld?
Hoe kunnen we experimenteren in een arbeidslandschap dat bol staat van de regels?

Het zijn maar enkele vragen waar we willen op werken.
Samen.
Door te experimenteren.
Door verbindingen te leggen, door topondernemers te prikkelen.
Door het talent van onze culturele en sociale organisaties te omarmen
en hen uit te dagen de comfortzone te verlaten.
Door de hand te reiken en bruggen te leggen, over sectoren heen.
Door ruimte te geven aan gekke ideeën, sociale experimenten en artistieke benaderingen. Door te brainstormen en projecten op te zetten. Door te doen.
Het debat primeert, de werkvorm is ondergeschikt. 

DURF is een werkwoord.
Wel, WIJ DURVEN DROMEN.
En jij? DURF JIJ?

Ga nu naar www.durf2030.be en engageer je!

"We doen iets wat geen enkele stad ons ooit voordeed. We profileren ons als ware de kandidatuur al toegekend: Kortrijk Culturele Hoofdstad in 2023! Bovendien kiezen we voor het thema werk. Dat leeft nergens sterker dan hier in de streek. Bedrijven staan te popelen om mekaar te inspireren over hoe ze werkgeluk kunnen versterken. En wij zullen tonen hoe cultuur daar een belangrijke rol kan in spelen!"

- Axel Ronse, schepen van cultuur

"We moeten leren leven én ondernemen met de zekerheid van onzekerheid. Durf is daarbij onze gids"

- Klaas Fremaut, Focus Advertising