04-09-2023
Werkhuis 1

In 'Durf werkt' bogen we ons over de toekomst van werk. Of is het werk van de toekomst? Dat deden we op een a-typische manier. We betrokken alle sectoren (onderwijs, overheid, economie, middenveld) en werkten samen met kunstenaars experimenten uit. Het was en blijft een werklab voor toekomstige werkbeelden die proeven hoe het anders kan.

In 2022 brachten we cross-sectoraal meer dan 100 mensen samen om te brainstormen rond verschillende uitdagingen en concepten over de toekomst van werk. We organiseerden werkhuizen en brainstormsessies en betrokken enkele artiesten die elk op hun eigen manier met de inhoud aan de slag gingen.

2 experimenten zijn daarvan de uitkomst: 

An Verstraete met werk

Holly Wordt CEO

Artiest An Verstraete zocht en vond 2 weken lang onderdak in de refter van WAAK, en ging zo de uitdaging aan om te experimenteren tot op de werkvloer. Tussen en tijdens de pauzes ging ze er met haar eigen werk aan de slag, in de hoop zo de verbeelding van passanten te prikkelen. Daarmee brengt ze haar artistiek werk tot bij de mensen, iets wat veelal in de omgekeerde richting gebeurt.

De Biecht

De Biecht

Artiest Giel Dedeurwaerder ging aan de slag met volgende vraag: "Hoe kunnen we meer verbinding, engagement en begrip ontwikkelen tussen collega's op zowel emotioneel als intellectueel vlak?" Hij onderzocht hoe biechten voor meer verbinding kan zorgen in een bedrijf met een hiërarchische structuur. Samen met een groep studenten uit de opleiding Devine, ging hij op zoek naar concepten die mensen de ruimte geven om die verbinding op te zoeken.